Tel.: +359888 030 806 / E-mail: [email protected]

Превоз на домашни любимци БреДог Такси

Начало Защо да изберете нас Нашите услуги За контакти Условия за превоз Нашите партньори Храни GB


За нас

Условия


"Инструкция за извършване на официален контрол за спазване правилата за хуманно отношение към животните при продължителни пътувания”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Годност на животните да пътуват
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 1/2005 от 22 декември 2004 година относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции, и изменящ и допълващ Директивите на Съвета 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламента на Съвета (ЕО) № 1255/97

ПРИЛОЖЕНИЕ І
ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА (както е посочено в член 6, алинея (3), член 8, алинея (1), член 9, алинея (1) и член 9, алинея (2), точка (а))
ГЛАВА І

ГОДНОСТ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

1. Нито едно животно не може да бъде транспортирано, ако не е годно за предвиденото пътуване, и всички животни трябва да бъдат транспортирани в такива условия, които гарантират, че няма да им да бъде причинено нараняване или ненужно страдание. Животните да бъдат инспектирани от ветеринарен специалист или гледача- за преценка годността им да пътуват. Животни, които не са годни да пътуват , не трябва да бъдат товарени в превозното средство, с изключение на тези, които трябва да се транспортират за лечение.

КОИ ЖИВОТНИ СЕ СЧИТАТ ЗА ВИНАГИ НЕГОДНИ ДА ПЪТУВАТ:

Животни винаги негодни за пътуване:
Животните, които са наранени или които показват физиологична слабост или патологични процеси, не се счита че са годни да бъдат транспортирани; това е случаят по-специално, ако:
- те не са в състояние да се движат самостоятелно без болка или да се придвижват без чужда помощ;
- те показват голяма открита рана или смъкване на органи (пролапсус);
- се касае за бременни женски индивиди, за които 90% или повече от очакваното времетраене на бременността вече е отминало, или женски индивиди, които са родили през предходната седмица;
- се касае за новородени бозайници, на които пъпчето все още не е заздравяло;
- се касае за кучета и котки на възраст по-малка от осем седмици, освен ако те се придружават от тяхната майка;
- животни със сериозни заболявания или наранявания;
- изтощени, осакатени, кахектични;
- тези, които не могат да се изправят без чужда помощ и да запазят равновесие на крайниците си;
- Слепи и с двете очи;
- Тези, които не могат да бъдат придвижени, без да им се причини допълнително страдание (Животни, които не могат да се придвижат самостоятелно без да изпитват болка/имат трудност да поемат теглото върху четирите си крайника, счупени крайници, счупен таз);
- С артрит(възпаление на стави);
- С открити рани;
- С мастит;
- С абсцес (гнойници);
- Неспособни да се движат сами;
- Различни вариации на куцота – артрити, счупвания на крайници
- С видими признаци на сърдечносъдови нарушения или дихателен дефицит;
- Животни с обилно кръвотечение;
- Животни, които са способни да се изправят на краката си само след принуда / чрез сила;

“Рискови животни”, които изискват специални условия /например конструкция на превозното средство или времетраене на пътуването/ и допълнително внимание по време на транспортирането са:
- Отделни животни, които са прекалено едри;
- Много млади или много възрастни животни;
- Раздразнителни и агресивни животни;
- Животни, които са имали малко контакт с хората;
- Животни, които са предразположени към повръщане по време на пътуване;
- Женски в напреднала бременност или усилена лактация;
- Mайки с техните бозаещи;


*Животните трябва да са с нашийник и повод, ако ще пътуват на дълго разстояние и от нас се очаква да ги разхождаме.